ECO-PACZ - Co należy wiedzieć o BDO?

Czym jest BDO i co powinienem o nim wiedzieć?

Materiał zamieszczono 28 paź, 2020

Rejestr BDO (Baza Danych Odpadowych, lub dokładniej – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) to specjalna baza danych, gromadząca w swych rekordach podmioty zarówno zajmujące się wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach, jak również te, których zadaniem będzie te opakowania oraz inne odpady po nich gospodarować. W niniejszym wpisie spróbujemy odpowiedzieć sobie na kilka najważniejszych dla przedsiębiorców pytań, związanych z tą problematyką.

Pierwsze pytanie, które nasuwa się niemal każdemu przedsiębiorcy, gdy na myśl przychodzi mu hasło “BDO” brzmi:

“Czy BDO mnie dotyczy?”

Pytanie to jest bardzo ogólne, spróbujmy zatem rozbić je na czynniki pierwsze i zastanowić się, w jakim zakresie i aspektach przyjdzie nam ten rejestr “okiełznać”.

Wiele istniejących na rynku firm zobowiązanych było do zarejestrowania się w bazie BDO do końca zeszłego, 2019 roku. Ze zwzględu na niejasność przepisów, ustalenie tego, kto ma podlegać obowiązkowi rejestracji, a kto winien być z niego zwolniony, nie było tematem łatwym. Nowelizacje i objaśnienia do istniejących przepisów, jakie zostały przekazane społeczeństwu w tym roku, pozwalają na szczęście znacząco tę sprawę uprościć.

Aby potwierdzić lub wykluczyć konieczność rejestracji naszego podmiotu w bazie BDO, na wstępie warto wziąć pod uwagę dwa aspekty:

– Podmiot (sklep lub hurtownia), który nie oferuje swoim klientom toreb z tworzyw sztucznych, nie polegając tym samym opłacie recyklingowej

oraz

– Podmiot, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności nie wytwarza żadnych innych odpadów poza odpadami komunalnymi, będąc tym samym objęci systemem odbioru odpadów komunalnych

nie podlega wpisowi do rejestrów BDO.

Tutaj należałoby wyjaśnić, co możemy zaliczyć do odpadów komunalnych. Bazując na zapisach ustawowych, możemy do takich odpadów zaliczyć m.in. odpady generowane w części socjalnej dla pracowników, odpady generowane w drobnej działalności gospodarczej (także biurowej), o podobnym składzie i charakterze do tych, jakie wytwarzane są zwykle w warunkach gospodarstw domowych, a więc np. makulatura, niewielkie ilości opakowań, również tych wielkogabatytowych. Zalicza się do nich także zużyta elektronika oraz związane z nią materiały eksploatacyjne – pod warunkiem, że nie zawiera ona składników niebezpiecznych.

W przypadku, gdy nasze przedsiębiorstwo generuje odpady o charakterze niebezpiecznym, a także gruz oraz inne produkty produkty uboczne działalności budowlano-remontowej, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że jesteśmy zobowiązani do zarejestrowania się oraz prowadzenia ewidencji odpadów w ramach BDO.

bdo 2020,czym jest bdo,czy bdo mnie dotyczy,gdzie przekazać odpady, ECO-PACZ
Jeśli generowane przez nas odpady są niewielkiej ilości i mają charakter komunalny, możliwe, że nie jesteśmy zobowiązani do ich ewidencji w BDO.

Jakie rodzaje odpadów nie wymagają ewidencji w 2020 roku?

Pod koniec roku 2019, Ministerstwo Klimatu, za pomocą stosownego rozporządzenia, z 18 do 46 grup poszerzyło zakres odpadów, które zwolnione zostały z konieczności ich ewidencji przez przedsiębiorców. Są to m.in. produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia, opakowania zbiorcze kartonowe lub z tworzyw sztucznych, a także baterie mające w swym składzie rtęć oraz opakowania zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Te ostatnie przykłady stanowią dobrą wiadomość m.in. dla zakładów fryzjerskich i firm kosmetycznych.

Rejestracja BDO w 2020 tylko elektronicznie?

Z nadejściem roku 2020 zmianie uległ sposób rejestracji podmiotów do BDO. Główną zmianą było porzucenie papierowych wniosków na rzecz elektronicznej procedury rejestracyjnej.

Rejestracji możemy dokonać tutaj. Z papierowego na elektroniczny zmienił się także sposób ewidencji i przekazywania sprawozdań o odpadach.

Co ważne, wielu ekspertów zaleca prowadzenie ewidencji odpadów w dwóch formach – wewnętrznej (w ramach rejestru BDO) i zewnętrznej, opartej na własnych strukturach teleinformatycznych przedsiębiorstwa. Pomóc w tym mogą różne rozwiązania, stworzone do tego celu przez podmioty wyspecjalizowane w tworzeniu i wdrażaniu oprogramowania dla firm. Takie rozwiązanie pozwala na ciągłość prowadzenia ewidencji również w przypadkach, kiedy rejestr BDO dozna awarii.

Gdzie i w jaki sposób przekazywać odpady, jeśli podlegam ewidencji BDO?

Jeśli zostaliśmy objęci obowiązkiem rejestracji oraz ewidencji odpadów w ramach systemu BDO, dobrą praktyką jest zlokalizowanie w swej okolicy podmiotu, który zajmie się odbiorem ewidencjonowanych odpadów z naszego przedsiębiorstwa, dokonując tego w sposób legalny, z zachowaniem wszystkich norm i ciągłości w dokumentacji. Jeśli nasze przedsiębiorstwo generuje odpady z makulatury i/lub tworzyw sztucznych i znajduje się ono na terenie województwa pomorskiego (lub do niego przylega), warto nawiązać kontakt z przedsiębiorstwem ECO-PACZ. Współpraca z firmą ECO-PACZ pozwoli w sposób bezproblemowy wywiązać się z obowiązku przekazania odpadów, a w przypadku pytań lub wątpliwości, pracujący tam eksperci dołożą wszelkich starań, aby skutecznie je rozwiązać.