EKOpraca u podstaw: nie wygramy z odpadami, jeśli nie przeprojektujemy opakowań.

Materiał zamieszczono 9 sie, 2022

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego statystyczny Polak z każdym rokiem produkuje coraz więcej odpadów komunalnych. W stosunku do roku poprzedniego, przyrost ten wyrósł, bagatela, 16 kg. Niestety nie ratuje nas rosnąca „ekoświadomość” i segregacja śmieci, ponieważ ilość odpadów, jakie trafia na składowiska, nadal jest alarmująco wysoka. Z raportu GUS „Ochrona środowiska w 2021 r.” wynika, że blisko 85,5% wszystkich odpadów wytwarzanych w Polsce pochodzi z gospodarstw domowych, a to jasny sygnał, że jedna z głównych bolączek systemu gospodarowania odpadami leży u źródeł egzystencji istnienia tychże – drodzy projektanci opakowań, pora wrócić do desek kreślarskich.

Im wyższe PKB, tym więcej odpadów w systemie.

Nie brakuje głosów uspokajających społeczeństwo – wszak na tle innych państw europejskich wypadamy co najmniej nieźle: według danych Eurostatu za rok 2019, znajdowaliśmy się wówczas na przedostatnim miejscu rankingu największych producentów śmieci. Warto jednak pamiętać, iż wraz ze wzrostem PKB, zwiększeniu ulega ilość produkowanych odpadów, będziemy więc gonić w tym niechlubnym rankingu kraje zamożniejsze. Nie pomogą tutaj działania poprawiające poziom świadomości ekologicznej, ani dyrektywy wykluczające produkcję opakowań z niektórych tworzyw sztucznych. Realną zmianę przynieść na tym etapie może rozwiązanie problemu niskiego poziomu recyklingu.

Dwa końce eko-kija

Sprawnie przeprowadzany recycling pozwala skutecznie redukować ilość odpadów na składowiskach, ale tylko w sytuacji, w której producenci dóbr wszelakich zaczną ponosić realną odpowiedzialność za skalę i różnorodność odpadów, jakie wprowadzają na rynek wraz z opakowaniami swoich produktów. Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) pozwoli „zabrać się” za oba końce tego eko-kija.

Odpowiednio wdrożony system ROP umożliwia w sposób wymierny zredukować różnorodność oraz ilość tworzyw, z jakich powstają opakowania, gwarantując przy tym, że spora ich ilość trafi do powtórnego użycia. Drugim filarem zrównoważonego planu redukcji nieprzetworzonych śmieci jest świadome ekologicznie projektowanie opakowań – ekodesign.

Blisko 85,5% wszystkich odpadów wytwarzanych w Polsce pochodzi z gospodarstw domowych, a to jasny sygnał, że jedna z głównych bolączek systemu gospodarowania odpadami leży u źródeł egzystencji istnienia tychże
drodzy projektanci opakowań, pora wrócić do desek kreślarskich

, ECO-PACZ
Przykład projektu opakowania opracowanego w zgodzie z nurtem eco-design – pudełko na emiter LED. Projekt: Michelle Wang

Projektowanie ekologicznie rozważne

Eco-friendly design pozwala rozwiązać szereg problemów rynkowych. Przede wszystkim skłoni producentów do zredukowania skali opakowań do punktu optimum – w efekcie zmniejszy to koszty logistyczne i ograniczy zjawisko optycznego oszukiwania klienta dużymi opakowaniami z niewielką ilością treści. Mniejsze opakowania to także mniejsze zużycie energii oraz niższy wskaźnik emisji gazów przemysłowych, w tym dwutlenku węgla. Taki trend pozwoli nie tylko uczynić przemysł bardziej przyjaznym dla środowiska, lecz także zapewni wymierne korzyści zarówno dla producentów, jak i konsumentów.