Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta - ECO-PACZ

Produkcja opakowań a Rozszerzona Odpowiedzialność Producentów (ROP) – kiedy i jak ma to wyglądać w praktyce?

Materiał zamieszczono 16 sie, 2021

W 2018 roku Wspólnota Europejska zdecydowała, że producenci wszelakich dóbr konsumpcyjnych powinni partycypować w kosztach, jakie generuje selekcja i utylizacja odpadów, jakie powstają z ich produktów, jak również zwiększyć ich przydatność do recyklingu – w szczególności rzecz tyczyć ma się opakowań tychże. Na wdrożenie dyrektywy o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów, UE dała Polsce czas do lipca 2020 roku. Mamy trzeci kwartał 2021 roku, pora powiedzieć „sprawdzam”.

Dwie strony medalu

Pierwszym ogniwem łańcucha wdrażania dyrektyw ROP było opracowanie regulacji legislacyjnych. Propozycja przepisów, mających na celu zapobieganie powstawania odpadów wspomina m.in. o promocji i wspieraniu zrównoważonego modelu produkcji oraz konsumpcji, zachęcaniu do projektowani i wytwarzania produktów zasobooszczędnych, trwalszych, przy jednoczesnym zadbaniu o zwiększenie nacisku na promocję procedur serwisu i ponownego użycia. Istotną rolę odegrać ma także obowiązek wdrożenia mechanizmów samokontroli, takich, jak audyty oraz sporządzanie szczegółowej dokumentacji, pozwalającej na pełną ewidencję odpadów powstałych z produktów. Część tych koncepcji przekuto już w przepisy, które obowiązywać zaczęły od 1 stycznia 2021 roku.

Jako, że drugim, zdecydowanie bardziej skomplikowanym elementem tego systemu jest rynek z producentami na czele, należało pozwolić tej sferze na dostosowanie się do nowych, niełatwych regulacji – dlatego na pełne wdrożenie dyrektyw ROP przyjdzie nam czekać do 1 stycznia 2022 roku. Dzięki temu producenci zyskali dodatkowy rok czasu na wprowadzeniu koniecznych zmian w procesach produkcji oraz na przeprojektowanie produktów celem ich optymalizacji pod kątem nowych przepisów.

Wielu przedsiębiorców będzie musiało pogodzić się z faktem wdrożenia ROP, warto zatem przyjrzeć się potencjalnym korzyściom, płynącym z tego procesu.

Kogo dotyczyć będą dyrektywy ROP?

Przepisy dotyczące Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów dotyczyć będą zarówno producentów krajowych, importerów, jak również tych dystrybutorów, którzy dokonując nabycia wewnątrzwspólnotowego, zajmują się następnie redystrybucją owych dóbr na terenie Polski. Mowa tu zarówno o podmiotach polskich, jak i zagranicznych, zarejestrowanych w Polsce dla celów VAT.

Jak przygotować się na ROP?

Jako, że czasu zostało niewiele, należy podjąć szeroko zakrojone, kompleksowe działania, obejmujące w pierwszej kolejności procedury analityczne, związane z tzw. „papierologią”. Warto zacząć od zapoznania się z wymogami elektronicznego generowania niezbędnej dokumentacji, a następnie wdrożyć ten zakres w wewnątrzfirmowych systemach księgowości i raportowania. Następnym krokiem będzie połączenie danych z JPK oraz BDO.

Design opakowań odegra ważną rolę

Optymalizacja, miniaturyzacja, zrównoważony system doboru surowców do produkcji opakowań. Te czynniki odegrać mogą istotną rolę w zredukowaniu kosztów wdrożenia dyrektyw ROP w przedsiębiorstwach. Warto przy tym pamiętać, że jako opanowanie rozumieć należy wszystkie elementy, towarzyszące samemu produktowi, bez względu na to, z czego zostaną one wykonane.

, ECO-PACZ
Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta niejako zmusi producentów do powrotu do desek kreślarskich. Czy wyjdzie im to na dobre?

Nie taki diabeł straszny?

Wielu przedsiębiorców będzie musiało pogodzić się z faktem wdrożenia ROP, warto zatem przyjrzeć się potencjalnym korzyściom, płynącym z tego procesu.

Rzetelna inwentaryzacja surowców do produkcji opakowań, wraz z próbami przeprojektowania oraz ich miniaturyzacji może doprowadzić do redukcji kosztów jednostkowych, a także tych związanych z transportem i logistyką.

Szczegółowa dokumentacja odpadów okołoprodukcyjnych pozwoli także na zoptymalizowanie kosztów ich składowania i zagospodarowania. Nie do końca jasne jest natomiast, w jakim stopniu wdrożenie dyrektyw ROP na polskim rynku wpłynie na stawki opłat za wywóz śmieci, zarówno dla firm, jak i przeciętnego Kowalskiego – wszak logicznym byłoby zredukowanie owych opłat o wpływy, jakie Państwo Polskie zainkasuje z tytułu wspomnianych regulacji.