System kaucyjny – Minister Ozdoba objaśnia zasady działania.

Materiał zamieszczono 6 lip, 2022

Na początku czerwca tego roku, wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba przedstawił ramową koncepcję i ogólne założenia systemu kaucyjnego w Polsce, nad którym od pewnego czasu sprawuje nadzór. Postaramy się w niniejszym artykule objaśnić zasadę działania tego systemu.

Projekt uwzględnia trzy ogólne frakcje pojemników. Są to butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów, butelki szklane o maksymalnej pojemności 1,5 litra oraz puszki aluminiowe o pojemności nieprzekraczającej 1 litra. W trakcie swej prezentacji, wiceminister Ozdoba wspomniał także o objęciu systemem jednorazowych butelek szklanych o pojemności do 1,5 litra, tłumacząc tę decyzję chęcią zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska tzw. małpkami.

, ECO-PACZ

Ważnym aspektem jest też fakt, iż opakowania te będzie można zwracać do sklepów objętych programem bez konieczności okazywania paragonu z ich zakupu – jest to jeden z dobrych wzorców, przyjętych z podobnych legislacji, praktykowanych w krajach zachodnich.

Jak już wspominaliśmy w poprzednim artykule dotyczącym obecnych założeń systemu kaucyjnego, obiekty o powierzchni przekraczającej 100 metrów kwadratowych będą zobligowane do partycypowania w programie, natomiast te poniżej ustawowej wartości będą mogły przystąpić do niego dobrowolnie. Mowa tu oczywiście o tych podmiotach, które handlują produktami w omawianych tu opakowaniach.

, ECO-PACZ

Wysokość kaucji? To sprawa otwarta.

Jednym z głównych ogniw systemu kaucyjnego jest sektor producentów, wprowadzających napoje w opakowaniach nim objętych – to oni ostatecznie określać będą wysokość kaucji, jednak po stronie państwa spoczywa obowiązek określenia ramowych założeń, które owe wartości będą musiały spełniać.

Zbiórka odpadów w interesie producenta.

Prezentowane regulacje omawianego programu zostały opracowane w taki sposób, aby był on ostatecznie w interesie producenta. Przedsiębiorca, który wprowadzi na rynek produkt w opakowaniu objętym systemem kaucyjnym będzie musiał także wykazywać określony poziom selektywnej zbiórki opakowań lub odpadów opakowaniowych. Nieuzyskanie wymaganych poziomów będzie się wiązać z nałożeniem na przedsiębiorcę opłaty produktowej.

, ECO-PACZ

Przemyślany projekt?

Warto nadmienić, że konsultacje poczynione w ramach projektu przebiegły nad wyraz produktywnie – odnośnie programu, do ministerstwa wpłynęło ponad 800 uwag. Może to być optymistycznym prognostykiem do dalszych działań. Całe szczęście, ponieważ plany i oczekiwania, związane z ustawą o powszechnym systemie kaucyjnym są bardzo optymistyczne. Według obecnych prognoz, do 2030 roku producenci powinni osiągać zwroty opakowań na poziomie aż 90%, by potem mogły one trafić do ponownego obrotu.

, ECO-PACZ