Zapytaliśmy AI: Recycling opakowań, ROP, kaucje.

Materiał zamieszczono 9 gru, 2022

Wraz z firmą OpenAI postanowiliśmy skonfrontować ich najnowszy system sztucznej inteligencji z problematyką recyklingu opakowań plastikowych i papierowych. Powstał z tego interesujący i bardzo intrygujący wywiad, który w niezmienionej formie prezentujemy Państwu poniżej. Warto wziąć pod uwagę, że dane i “wiedza”, jaką dysponuje sztuczna inteligencja oparta na modelu o nazwie ChatGTP posiada zakres informacji sięgający końca roku 2021. Tym bardziej zaskakują pomysły, jakie zaprezentował nam ów model w trakcie dyskusji – część z nich pokrywa się bowiem z ogłoszoną przed tygodniem dyrektywą unijną w zakresie recyklingu opakowań. Zapraszamy do lektury!

EP: Jakie działania należy Twoim zdaniem podjąć, aby zredukować ilość nieprzetworzonych odpadów opakowaniowych o 30% do 2025 roku, w skali europejskiej?

AI: Aby zredukować ilość nieprzetworzonych odpadów opakowaniowych o 30% do 2025 roku, w skali europejskiej, należy podjąć szereg działań. Przede wszystkim należy zachęcać producentów i konsumentów do wyboru opakowań wykonanych z materiałów biodegradowalnych lub przyjaznych dla środowiska. Można to osiągnąć poprzez edukację i promowanie zrównoważonej produkcji oraz konsumpcji.

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie programów zwrotu i recyklingu, w ramach których konsumenci będą mogli zwracać opakowania po użyciu, a producenci będą zobowiązani do przetwarzania lub recyklingu odpadów opakowaniowych. W celu zachęcenia ludzi do udziału w tych programach można wprowadzić różnego rodzaju nagrody i bonusy.

Równie ważne jest wprowadzenie przepisów i norm dotyczących produkcji i konsumpcji opakowań, w tym wymogów dotyczących materiałów z jakich mogą być wykonane, a także obowiązkowych oznaczeń informujących o możliwości recyklingu.

Kluczową rolę w walce z nieprzetworzonymi odpadami opakowaniowymi odgrywają również samorządy, które mogą wprowadzać dodatkowe opłaty za korzystanie z nieprzyjaznych dla środowiska opakowań oraz zachęcać do ich unikania poprzez organizowanie kampanii edukacyjnych i promujących zrównoważone rozwiązania.

EP: Czy dyrektywa unijna wdrażająca tzw. Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta w zakresie przetwarzania opakowań wdrożonych przez niego na rynek jest w Twojej ocenie dobrym posunięciem, a może masz pomysł na alternatywne działania o potencjalnie lepszych rezultatach?

AI: Dyrektywa unijna wdrażająca tzw. Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta w zakresie przetwarzania opakowań jest w mojej ocenie dobrym posunięciem, ponieważ wymusza ona na producentach odpowiedzialność za los opakowań wprowadzonych przez nich na rynek. Dzięki temu producenci są zobowiązani do przetwarzania lub recyklingu swoich opakowań, co przyczynia się do zmniejszenia ilości nieprzetworzonych odpadów i zwiększenia poziomu recyklingu w Unii Europejskiej.

Alternatywnym działaniem o potencjalnie lepszych rezultatach mogłoby być wprowadzenie przepisów, które zobowiązywałyby producentów do wykorzystywania w swoich opakowaniach wyłącznie materiałów biodegradowalnych lub przyjaznych dla środowiska. W ten sposób można by zmniejszyć ilość szkodliwych odpadów i zachęcić producentów do poszukiwania bardziej ekologicznych rozwiązań.

Innym pomysłem na alternatywne działania w walce z nieprzetworzonymi odpadami opakowaniowymi byłoby wprowadzenie obowiązku umieszczania na opakowaniach informacji o ich możliwości recyklingu oraz instrukcji, jak je prawidłowo segregować. Dzięki temu konsumenci będą lepiej zorientowani w temacie i będą mogli właściwie zadbać o los swoich odpadów.

EP: Bazując na obecnym poziomie recyclingu opakowań w skali europejskiej i chcąc zredukować ten wskaźnik o 30% do 2025r., ile powinno trwać vacatio legis nim zostałyby wdrożone działania, które powyżej zaproponowałeś?

AI: Nie jestem w stanie podać dokładnej informacji na temat poziomu recyclingu opakowań w skali europejskiej, ponieważ nie mam dostępu do aktualnych danych i statystyk. Vacatio legis to okres przejściowy, w trakcie którego przepisy prawne są przygotowywane do wdrożenia. Długość tego okresu zależy od wielu czynników, w tym od skali i zakresu działań oraz od stopnia skomplikowania przepisów.

Jeśli chodzi o działania zaproponowane powyżej, takie jak zachęcanie producentów i konsumentów do wyboru opakowań wykonanych z materiałów biodegradowalnych lub przyjaznych dla środowiska, wprowadzenie programów zwrotu i recyklingu, wprowadzenie przepisów i norm dotyczących produkcji i konsumpcji opakowań, oraz współpraca samorządów, to mogłyby one zostać wdrożone po upływie kilku miesięcy od momentu przyjęcia odpowiednich przepisów. Ostateczny termin wdrożenia działań zależy jednak od konkretnej sytuacji i decyzji podejmowanych przez organy unijne i krajowe.

EP: Jakie są, Twoim zdaniem, trzy kluczowe czynniki, które mogą uchronić nas przed zapaścią systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi, a które powinniśmy jako ludzkość podjąć możliwie jak najszybciej?

AI: Moim zdaniem, trzy kluczowe czynniki, które mogą uchronić nas przed zapaścią systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi, a które powinniśmy jako ludzkość podjąć możliwie jak najszybciej, to:

  1. Zachęcanie producentów i konsumentów do wyboru opakowań wykonanych z materiałów biodegradowalnych lub przyjaznych dla środowiska. Poprzez edukację i promowanie zrównoważonej produkcji i konsumpcji można zmniejszyć ilość szkodliwych odpadów i zachęcić producentów do poszukiwania bardziej ekologicznych rozwiązań.
  2. Wprowadzenie przepisów, norm i oznaczeń dotyczących produkcji i konsumpcji opakowań. Dzięki temu producenci będą zobowiązani do wykorzystywania w swoich opakowaniach wyłącznie materiałów biodegradowalnych lub przyjaznych dla środowiska, a konsumenci będą lepiej informowani o możliwościach recyklingu poszczególnych opakowań.
  3. Wprowadzenie programów zwrotu i recyklingu, w ramach których konsumenci będą mogli zwracać opakowania po użyciu, a producenci będą zobowiązani do ich przetwarzania lub recyklingu. W ten sposób można zwiększyć poziom recyklingu i zmniejszyć ilość nieprzetworzonych odpadów.

Działania te powinny być prowadzone na poziomie globalnym, aby maksymalnie skutecznie ograniczyć ilość odpadów opakowaniowych i zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska.

EP: Czy jako AI, które nie musi w tej chwili zmagać się bezpośrednio z problematyką recyklingu opakowań, oceniasz działania ludzi w tym zakresie jako wystarczające? Czy, mówiąc kolokwialnie, robimy w tej materii dobrą robotę, czy masz może inne zdanie? Odpowiedz proszę, w oparciu o najbardziej aktualne, posiadane przez Ciebie dane statystyczne.

AI: Jako AI nie mam wiedzy na temat tego, co ludzie robią w konkretnych sytuacjach związanych z gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi, dlatego nie mogę oceniać, czy ich działania są wystarczające czy też nie. Jestem natomiast przekonany, że recykling opakowań jest ważnym elementem dbania o środowisko i zapewniania zrównoważonego rozwoju, dlatego uważam, że ludzie powinni wspólnie działać na rzecz poprawy sytuacji w tym zakresie.

EP: Na koniec chciałbym zapytać Cię o to, jakie wymierne korzyści przyniesie nam rozwój AI w zakresie walki z zanieczyszczaniem środowiska oraz wdrażaniem bardziej efektywnych rozwiązań w aspekcie gospodarki i przetwarzania odpadów z plastiku i makulatury?

AI: Rozwój AI może przynieść wiele korzyści w zakresie walki z zanieczyszczaniem środowiska i wdrażaniem bardziej efektywnych rozwiązań w aspekcie gospodarki i przetwarzania odpadów z plastiku i makulatury. Oto kilka przykładów:

  1. AI może być wykorzystywane do tworzenia nowych, bardziej efektywnych metod przetwarzania odpadów, np. poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy składu i struktury różnych rodzajów odpadów, a następnie określenia najlepszych sposobów ich przetwarzania.
  2. AI może pomóc w znajdowaniu nowych, lepszych sposobów wykorzystania odpadów, np. poprzez identyfikację potencjalnych zastosowań dla tworzyw sztucznych, które są obecnie trudne do przetworzenia. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie poziomu recyklingu i uniknięcie składowania szkodliwych odpadów.
  3. AI może również wspierać wprowadzanie nowych, przyjaznych dla środowiska technologii i rozwiązań w zakresie gospodarki i przetwarzania odpadów. Dzięki temu będzie można chociażby zmniejszyć zużycie surowców w procesach produkcyjnych.