Zmiany w systemie kaucyjnym – aktualny stan prac nad ustawą.

Materiał zamieszczono 7 paź, 2022

W ostatni czwartek Ministerstwo Klimatu i Środowiska, reprezentowane przez Wiceministra Jacka Ozdobę, przedstawiło aktualne informacje dotyczące stanu prac nad projektem ustawy, mającej uzupełnić krajową gospodarkę odpadami o długo wyczekiwany system kaucyjny. Zmiany, jakie ogłoszono, mają być odpowiedzią resortu na głosy przedsiębiorców – i trzeba przyznać, że są to modyfikacje znaczące. Oprócz zapowiadanych wcześniej założeń, dotyczących tego, jakie opakowania zostaną objęte systemem (puszki aluminiowe do 1l pojemności, butelki szklane wielorazowe do poj. 1,5l oraz butelki typu PET o maksymalnej pojemności 3 litrów), ministerstwo zapowiada istotną zmianę w kwestii kryteriów, według których klasyfikować będzie się podmioty zobligowane do partycypacji w systemie.

Pozytywne zmiany dla mniejszych sklepów

Jednym z owoców konsultacji społecznych, organizowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest zmiana progu minimalnej powierzchni sprzedażowej, powyżej której sklepy będą objęte uczestnictwem w systemie kaucyjnym. Na chwilę obecną powierzchnia ta wyniesie 200 metrów kwadratowych. Zdaniem Wiceministra Jacka Ozdoby, jest to pokłosie postulatów, zgłaszanych nie tylko przez przedsiębiorców, ale także wielu samorządów, w szczególności gmin wiejskich. Przekonywały one, że uczestnictwo w systemie mniejszych sklepów wiejskich może wiązać się dla nich z problemami logistycznymi oraz ze zbyt dużymi kosztami, związanymi z adaptacją tychże sklepów do aktywnego uczestnictwa w systemie.

NIE” dla stalowych puszek i kartonu

Minister ozdoba wyszczególnił także te opakowania, które nie zostaną objęte systemem kaucyjnym. Będą to jednorazowe butelki szklane (ponieważ objęte są już opłatą produktową), butelki plastikowe o pojemności 5 litrów (nie zostały uwzględnione w dyrektywie unijnej, która stanowi podstawę dla polskiego projektu ustawy). Systemem nie będą objęte także kartonowe opakowania do napojów oraz puszki stalowe – choć w ich przypadku mówi się o możliwości rozszerzenia systemu w przyszłości.

Co z paragonami?

Potwierdziły się także krążące od pewnego czasu informacje, jakoby polski system kaucyjny był tzw. wariantem bezparagonowym. Oznacza to, że konsument nie tylko nie będzie zobligowany do okazywania dokumentu zakupu przy okazji oddawania opakowań, ale także będzie mógł te opakowania oddawać w dowolnym punkcie objętym systemem, niezależnie od tego, w której placówce zakupił produkty, od których pochodzą opakowania. Wiązać się to będzie także z mniejszą biurokratyzacją ze strony administracji państwowej.

, ECO-PACZ
Mimo licznych zmian legislacyjnych, wdrożenie systemu kaucyjnego wciąż wiązać się będzie z kosztownymi operacjami wdrożeniowymi i adaptacyjnymi. O ile rynkowi giganci poradzą sobie z tym procesem, tak dla mniejszych graczy wejście do systemu okazać się może potężnym wyzwaniem logistycznym.

Jaka wysokość kaucji?

Na ten moment brak informacji dotyczących wysokości kaucji za opakowania objęte systemem. Ministerstwo zdecydowało się czekać z decyzjami w tej sprawie do momentu uruchomienia systemu, motywując tę decyzję chęcią dostosowania stawek do sytuacji rynkowej, jaka panować będzie w momencie uruchomienia systemu. Stawki mają zostać ustalone po wejściu w życie nowych przepisów, w formie rozporządzenia ministra środowiska. Jacek Ozdoba dodał jednak, że najwyższa kaucja nie powinna przekroczyć kwoty 2 złotych.

Jednym z owoców konsultacji społecznych, organizowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest zmiana progu minimalnej powierzchni sprzedażowej, powyżej której sklepy będą objęte uczestnictwem w systemie kaucyjnym. Na chwilę obecną powierzchnia ta wyniesie 200 metrów kwadratowych

Wreszcie – kiedy?

Projekt po konsultacjach został przekazany do komisji wspólnej rządu i samorządów, z celem uchwalenia nowych przepisów na pierwszy kwartał 2023 r., następnie dwuletni okres vacatio legis, co w praktyce oznaczać może praktyczne wejście przepisów w życie od marca 2025 r.